Select Page

Tidsredjsen

oil, acrylic and spray on canvas

TIDSREJSEN - TRAPHOLT 2016

Welcome to TIME TRAVEL

Karen Green, Museum Director, Trapholt

On 28 February 2015, René Holm was reading the Jyske Vestkysten newspaper. He came across an article involving portraits from the late 19th century. René Holm was particularly fascinated by a man standing in a bowler hat, coat and check trousers, holding a walking stick and with a bag over his shoulder, and staring directly into the eyes of the newspaper reader. The images came from the unique collection of collodion negatives taken by the photographer, Dines Christian Jochum Pontoppidan Aagaard. The negatives surfaced in early 2015, when Kolding City Archives were moving there storeroom. The collection comprises approximately 2,000 glass negatives, which represent a broad cross-section of the people of Kolding in the period 1857-1880. René Holm became curious. Who were these people? What sort of life did they lead? What age were they a product of?

 The exhibition TIME TRAVEL at Trapholt presents the results of this fascination. In the works René Holm has entered into the world of a selection of characters from the collection. He has placed the characters in 2×2-metre works against a background derived from Denmark’s Golden Age. There is a rich mixture of characters, and the original Golden Age source has been adapted. With this concept, René Holm has “hacked” the 19th-century material to create entirely new pictorial narratives, in which the 19th-century subjects travel forward in time to today, stimulating the viewer’s imagination of the past. So both the subject and the viewer go time travelling.

 The selection of his “cast of characters” resulted from a lengthy process, in which René Holm had the opportunity to study the Aagaard collection of the Kolding City Archives. He had regular access to the entire collection as the 1,700 or so images, which have now been completely scanned, became available. From these, René Holm selected a number of characters, with which he wanted to work further. Holm allowed his visual impression of the images to determine his selection, consciously choosing not to involve the Archives’ knowledge of the individual characters. Initially he selected 400. He then subjected them to a process of elimination, in which he had to reduce his choice to 16 negatives, which included 23 characters. He then instated these characters in his Golden Age fantasies. In his selection, René Holm looked at the distribution of age, gender and status, so the pictures would possess a diversity.

 The selection of the Golden Age paintings, which served as a source for René Holm’s paintings, resulted from a lengthy period of research. René Holm was not what one might call a Golden Age expert. He found it difficult and alien to relate to it. However, after visiting art museums, studying art books and searching on Google, he finally discovered the magic of the Golden Age, in which atmosphere is the be-all and end-all. Han studerede poesi, litteratur og musik fra perioden, og dykkede for alvor ned i denne store følelsesladede periode, hvor de maleriske motiver stod som metaforer for den danske sjæl. I udvælgelsen af motiver vekslede René Holm mellem forskellige årstider og tidspunkter på dagen. Han valgte motiver med skov, land, himmel og hav. Først efter udvælgelsen gik det op for René Holm, at han havde valgt at lægge arm med en række af Guldalderens mest elskede og betydningsfulde malerier af blandt andet Lundbye, Kyhn, Dahl, Skovgaard og Eckersberg.

 Den maleriske proces foregik ved, at René Holm printede de valgte motiver ud. Med et print af fotografierne fra Aagaards samling og et print af guldaldermaleriet ved hånden gik han i gang med at male baggrunden op i akryl. Først med en lys farve og derefter med akvarelagtige laserende lag, som har skabt en dramatisk virkning. Han styrede processen på de store flader ved at arbejde med maleriet liggende. Da han var tilfreds med baggrunden gik René Holm i gang med at tegne figurerne op med sort. Han arbejdede hurtigt og skitseagtigt direkte på værket uden papirskitse ved hånden. Forgrunden blev malet op i olie og med detaljerede penselstrøg med store og små pensler, således at der er opnået en taktil ekspressiv virkning.

 René Holms billeder har til formål at skabe en fantasiverden, hvor beskueren kan fabulere over personerne i landskabet. Det er beskueren selv, der må forestille sig, hvem personerne er, og hvad de laver i den konkrete situation. Det er et øjebliksbillede, som ikke påkalder sig at være sandt, men snarere at vække vores nysgerrighed og fantasi. Her ses en række – mere eller mindre anonyme – personer, som er dukket op fra arkivets gemmer. Mænd, kvinder og børn fra en svunden tid bliver til hovedpersoner i en ny virkelighed i maleriet.

 Tidligere har René Holm arbejdet med motiver hentet fra vores nutid. Han er både socialt indigneret over og fascineret af mennesker, der kæmper. Det kan være fattige børn i Indien, hjemløse i New York, mennesker der bor i trailerparks, flygtninge og andre socialt udsatte. Han er altid i dialog med disse mennesker, og efter en fordøjelsesperiode indgår deres liv i hans malerier. I projektet med Aagaard-samlingen valgte René Holm at lade persongalleriet være 100% ukendt for ham selv. Selvom der findes informationer om nogle af de fotograferede personer på Stadsarkivet, ønskede René Holm at fastholde personerne som ukendte skikkelser fra 1800-tallet. Han arbejder derfor også med udviskede ansigter, så det bliver karakteren snarere end mennesket, man oplever.

 René Holm (1967) er født og opvokset i Esbjerg, hvor han fortsat bor med sin familie. Som barn var det ikke de boglige fag, der trak, men snarere det at bygge huler og tegne. Som ung tog han en EFG-uddannelse, men det var som graffiti maler med tagget ”Chung”, han udfoldede sig i mange år kombineret med jobs som bartender og sælger. I 1985 blev han bymester i Graffiti og siden 1997 har han stået for Esbjerg Graffitis årlige bymesterskab, som han fortsat er ansvarlig for. I en moden alder (2001-2006) gik han på Kunstakademiet i Århus, hvorefter han har ernæret sig som maler.